Wachtwoord Vernieuwen

Fietsen, wandelen, vogelen

september 29, 2021 door GetDigital

Buitenplaats de Zweth ligt in Midden-Delfland, een van de oudste poldergebieden van ons land. Er zijn waterplassen en boerensloten met rietkragen die smienten, eenden en vogels aantrekken. Er zijn talloze fiets-, skeeler- en wandelroutes, zwem- en zonplekken. Huur ook eens een bootje of neem een veerpontjes naar weer een ander stuk natuur van Midden-Delfland.

Voor meer informatie klik op: https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/midden-delfland/routes

 

Vogelen

Buitenplaats de Zweth wordt omringt door weilanden die in bezit zijn van Natuurmonumenten. Daar broedt o.a. de kievit, grutto en tureluur. Op ons terrein huist ook al jaren een ooievaarspaar. De Ackerdijkse plassen zijn op loopafstand van ons. Dit  is een belangrijk vogelgebied in Nederland en biedt ruimte aan veel bijzondere vogels.  Als je het gebied lopend, fietsend of per rolstoel bezoekt, zie je het jaar door telkens andere vogels:

  • Broedvogels zoals de blauwborst, bosrietzanger en spotvogel.
  • Weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur. Groepen aalscholvers bouwen nesten in bomen en broeden in kolonies rond de plassen.
  • Doortrekkers zoals de bijzondere witgat, kemphaan en groenpootruiter. Zij vullen hun reserves aan op de doortrek van noord naar zuid (en terug). Zij zijn in het voorjaar en late herfst te zien.
  • Overwinteraars zoals smient en pijlstaart. Deze vogels leven in de zomer noordelijker. In de winter trekken zij naar het zuiden en overwinteren bij ons in de Ackerdijkse Plassen. Ze leven vaak in groepen van duizenden bijeen.

Voor meer informatie klik op: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/midden-delfland

[player id='28486']